By using this site, you agree to cookies being set.
Please see our cookie policy for more details on what cookies we use and how.

Close

Home

Vacancies

Sabhal Mòr Ostaig is the 3rd largest employer on the island providing year-round employment opportunities. With over 100 members of staff, we welcome applications from those who would like to be part of an encouraging working community, where the language is valued and there is an understanding of the importance of team in promoting and maintain the Gaelic language. Equalities is at the heart of Sabhal Mòr and we want everyone to have the opportunity to work through the medium of Gaelic.  With that in mind, we wish to have an inclusive environment in which everyone, whatever their disability, age, care experience, gender, nationality or identity, is able to participate without constraint.

Our Gaelic essential vacancies are advertised in Gaelic only. Where an advert appears bilingually, the role will require Gaelic as a desirable skill. Please check the Gaelic version of this page for further employment opportunities within Sabhal Mòr Ostaig

 

Oifigear Leasachaidh Alumni

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh neach le sàr sgilean conaltraidh agus eolas air pròiseactan a stiùireadh, airson dreuchd ùr, inntinneach a ghabhail os làimhe, a’ togail dhàimhean ùra eadar a’ Cholaiste agus seann oileanaich.  Bidh an neach soirbheachail cuideachd a’ cumail taic ri obair Urras Leasachaidh na Colaiste agus an sàs ann an togail airgid. 

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan – Dihaoine 29/01/21

Agallamhan: 05/02/21

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Fios mun Dreuchd (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)

 

 

Oifigear Margaideachd is Trusaidh

Tha sinn cuideachd a’ sireadh Oifigear Margaideachd is Trusaidh, a bhios gu mòr an sàs ann an togail ìomhaigh na Colaiste anns na meadhanan sòisealta agus aig tachartasan air feadh na dùthcha.  Bidh an neach seo fìor mhath le òigridh agus air beulaibh dhaoine, le nàdar gu math beothail agus comasach a bhith ag obair ri cinn-ùine agus an prìomhachasan a stiùireadh.

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan – Dihaoine 29/01/21

Agallamhan: 04/02/21

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Fios mun Dreuchd (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)

 

 


  Job Application Form (PDF)    Job Application Form

Listen to this sound file and try out some simple Gaelic phrases that will be useful for you if starting at the College with little or no Gaelic.  Go on, give it a go!