By using this site, you agree to cookies being set.
Please see our cookie policy for more details on what cookies we use and how.

Close

Home

Academic Support

Information and Help for Students

This information is only available in Gaelic.

 

Gu h-ìosal gheibh sibh fiosrachadh a bhios feumail do dh'oileanaich air an làrach agus air astar.


Poileasaidh Cànain

Poileasaidh Canain

Cumhnant Gaidhlig nan Oileanach

Caraid Canain

 


Stiuireadh air Obair Acadaimaigeach

Stiuireadh air cur obair a-steach

Tusan

 Stiùireadh OGE air Tùsan

A' Sgrìobhadh Aiste

 


Deuchainnean

Stiùireadh airson Deuchainnean

  Exams Timetable - May 2018


 

Stiùireadh air Blackboard

  Blackboard
 

 

Rudan Feumail Eile

  Clàrar na Bliadhna 2017-18Ceanglaichean Feumail

Ceangal gu Tuairisgeulan Mhodalan

Leabhair làimh GRSS

Black- Board

E-learning

 

 

Rudan Shòisealta sa Choimhearsnachd:

Seall
Club Film
Sleat Community Trust

 

 

Blogs / Làrach-shòisealta Gàidhlig:

Blog aig Richard Cox
Duilleag Facebook an t-Sabhail
Lagais na Gàidhlig