By using this site, you agree to cookies being set.
Please see our cookie policy for more details on what cookies we use and how.

Close

Home

Research Seminars 2020

You're warmly invited to join us at Sabhal Mòr Ostaig (via Zoom) for our new programme of research seminars, starting next Wednesday, May 13.

Seminars begin at 1pm - please join the waiting room ten minutes before to allow us time to admit you (and say hello!); the room will be locked ten minutes after the start of the seminar.

Zoom details:

https://zoom.us/j/6086570437

Meeting ID: 608 657 0437

 

13 May: Iain Mac a’ Phearsain, Sabhal Mòr Ostaig UHI

‘Imrich nan Eileanach’: Dàn-òranach Gàidhlig Eilean a’ Phrionnsa bhon 19mh Linn mu ‘Errance’ agus ‘Enracinement’ bonntaichte eadar bàrdachd is beul-aithris

 

20 May: Dr Peadar Ó Muircheartaigh, Aberystwyth University

Down and Out in London and Dublin: Charles Wilson and Muiris Ó Gormáin

 

27 May: Dr Domhnall Uilleam Stiùbhart, Sabhal Mòr Ostaig UHI

‘I am Gailic mad.’ Beatha agus saothair an Urr. Domhnall MacNeacail (1735–1802): coithionalan, cruinneachadh, còmhstri

 

3 June: Fanch Bihan-Gallic, Aberdeen University

Ceannas cànain, togail darna cànain agus cànanan an cunnart: Lèirsinn na Gàidhlig

 

10 June: An t-OIl. Máire Ní Annracháin, Sabhal Mòr Ostaig UHI and Ollamh Emerita, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Co-fhaireachdainn an Nàdair: a bheil tuigse ùr anns a' bhàrdachd Ghàidhlig?

Unfortunately, next week's seminar with Prof. Máire Ní Annracháin, 'Co-fhaireachdainn an Nàdair: a bheil tuigse ùr anns a' bhàrdachd Ghàidhlig?', has had to be postponed. We will circulate details of the new date once it is confirmed.

The seminar series will resume on Wednesday 17 June with Kathleen Reddy from the University of Glasgow, speaking on 'Ìomhaigh an t-Sagairt ann an Seanchas Choimhearsnachdan Caitligeach anns na h-Eileanan Siar'. We look forward to seeing you then.

 

17 June: Kathleen Reddy, Glasgow University

Ìomhaigh an t-Sagairt ann an Seanchas Choimhearsnachdan Caitligeach anns na h-Eileanan Siar

 

24 June: Dr Decker Forrest, Sabhal Mòr Ostaig UHI

The King of Jigs: A Portrait of a 20th Century South Uist Piper