leac

Sean-Ghaeilge: lecc

Tháinig "lecc" agus an focal Breatnaise "llech" (= scláta) ó *likkâ sa teanga Chomh-Cheilteach, a shíolraigh ó *plikkâ san Ind-Eorpais. Cailleadh /p/ na hInd-Eorpaise go rialta sa Chomh-Cheiltis. Deirimid "athair" in ionad *pathair (cf. "pater", "father") dá bharr sin. Tháinig *plikkâ ón bhfréamh *plâk- (dromchla cothrom a bheith air). Shíolraigh na focail Bhéarla "flag(stone)", "flake", agus "plank" ón bhfréamh chéanna.

Siar go dtí STAIR AN FHOCAIL