faoileán

Sean-Ghaeilge: foílenn, fáilenn

Creidtear gur tháinig "foílenn" agus an focal Breatnaise "gwylan", a bhfuil an chiall chéanna leis, ó *woilenno- na Comh-Cheiltise. Fuair an Fhraincis an focal coitianta "goëland" (= faoileán) ar iasacht ón bhfocal Briotáinise "gouelan", agus tháinig "gull" ó cheann de na teangacha Briotanacha freisin, de réir dealraimh.

Siar go dtí STAIR AN FHOCAIL