folt

Sean-Ghaeilge: folt, falt

Tháinig "folt", agus "gwallt", an focal Breatnaise leis an gciall chéanna, ó *wolt- na Comh-Cheiltise, a shíolraigh ón bhfréamh Ind-Eorpaise *wel@- (olann, folt). Tháinig "wool" agus "olann" (ón bhfocal Comh-Cheiltise *wlanâ) araon ón bhfréamh seo freisin.

Siar go dtí STAIR AN FHOCAIL