glúin

Sean-Ghaeilge: glún

Tháinig "glún" agus an focal Breatnaise "glin", a bhfuil an chiall chéanna leis, ón bhfocal Ceiltise *glûnes, leagan malartach de *gnûnes, ó *genu- (glúin) san Ind-Eorpais. Shíolraigh "knee" agus "genu" na Laidine ("genuflect", etc. i mBéarla) ón bhfréamh seo freisin.

Siar go dtí STAIR AN FHOCAIL