cead

Sean-Ghaeilge: cet

Ciallaíonn an abairt Laidine "licetum est" go bhfuil rud éigin ceadmhach nó ceadaithe (cf. "licit" agus "illicit" i mBéarla). Rinneadh an abairt seo a Ghaelú i ré na Sean-Ghaeilge mar "is licet" nó "is lecet": "air is lecet du-sudib erbert biuth hua cech sasad" (= óir is ceadmhach dóibh siúd sult a bhaint as gach bia), agus tar éis tamaill tuigeadh é mar "is le cet do" (an réamhfhocal "le" agus an t-ainmfhocal "cet"). Voilà, ainmfhocal úrnua agus an-úsáideach sa teanga!

Siar go dtí STAIR AN FHOCAIL