chun

Nua-Ghaeilge Chlasaiceach: dochum

Sean-Ghaeilge: dochum

Úsáideadh "dochum" mórán mar "chun" an lae inniu, ach cuireadh an forainm sealbhach (mo, do, etc.) roimhe chomh maith:

dochum nDé = chun Dé
far n-dochum = bhur ndochum = chugaibh

Séard atá sa réamhfhocal "dochum" ná leagan ar leith (leagan réamhchlaonach, le bheith cruinn) de "tochim" (= dul chun tosaigh), ainm briathartha an bhriathair "do-cing" (= siúlann ar aghaidh), a thagann ón bhriathar "cingid" (céimníonn), ó *keng-e-ti nó rud éigin cosúil leis sin sa Chomh-Cheiltis, ón fhréamh Ind-Eorpaise *ghengh- (siúl, téigh). Shíolraigh "gang(plank)" agus "gang(way)" ón fhréamh céanna.

Siar go dtí STAIR AN FHOCAIL