Is Iomaí Duine ag Dia

Cuardaigh san fhoclóir:

Cuardaigh an a leanas:

* *

Cabhair
Tugtar aird ar síntí fada agus ceannlitreacha
Athraítear '/' go síneadh fada

agaillb.[FGB]cantankerous person
agaillb.[ACD]duine driseach cantalach #7
agailltb.[ACD]duine driseach cantalach #22 #6
agailtb.[FGB]cantankerous person
agóidb.[FGB]cantankerous person; scold
bagarlánf.[FGB]dolt
banlagb.[Din]a little woman
beagadánf.[FGB]diminutive person, little one
beagaidínf.[FGB]diminutive person, little one
blagadánf.[Din]a bald person (Donegal); a term of contempt
blagadánf.[FGB]bald person
blagadánf.[IDD]duine a mbéadh blagóid air; fear óg sean-aimseardha; fear leath-aosta a bhéadh ag brath ar chailín óg (a term of contempt)
blagairef.[Din]a boaster
bragairef.[FGB]braggart
brághaid-ghealb.[Din]a fair lady
bréagachánf.[ACD]duine bréagach #3
bréagadóirf.[ACD]duine bréagach #7
bó mhagarlachb.[ACD]duine an-ramhar #50
clagairef.[FGB]clacker, noisy talker
cnagadánf.[FGB]hardy, little man
cnagógb.[Din]a wrinkled woman
cragadánf.[Din]a little hardy fellow (Donegal)
cragadánf.[IDD]duine beag cruaidh miotalach nach luigheann an aois air
creagairef.[ACD]duine cruaidh gortach, sprionlaitheóir #13 #23
creagairef.[FGB]hard, hardy, person; niggard
crágachánf.[ACD]siúlaí mí-stuama, bheadh ‘ag crágáil’ #6
crágairef.[Din]an unhandy person; a mauler
crágairef.[FGB]clawer, pawer; awkward walker
crágairef.[ACD]siúlaí mí-stuama, bheadh ‘ag crágáil’
crágaíf.[FGB]person with large hands
crágálaíf.[FGB]clawer, pawer; awkward walker
crágálaíf.[ACD]siúlaí mí-stuama, bheadh ‘ag crágáil’ #1
cágf.[FGB]loquacious person
cágairef.[FGB]miser, hoarder
deághthrachf.[Din]a person of good family
drochairteagalf.[FGB]bad and dangerous person
drochtheagmhálaíf.[FGB]unlucky person to meet; evil acquaintance
droichtheagmhálaidhef.[Din]an unlucky person to meet (as a red-haired woman in the morning); an evil associate; one who leads another into wrong courses
eagalf.[FGB](lit.) fearful, timorous person
eagnaidheachf.[IDD]duine céillidhe críonna
eagnaíf.[FGB]wise man, sage
failleagánf.[IDD]fear caol árd
fiagachf.[IDD]fear mór láidir garbh crámhach a mbéadh cumadh fhiadhanta air (Teilionn)
fiagairef.[FGB]puny creature
fiagaíf.[ACD]saothraí, soláthraí #63
fág an bealachf.[Din]a worthless person, one whom you would wish out of your way (Donegal)
fágálachf.[FGB]laggard, slow-moving person; backward, unprogressive, person; helpless creature, weakling; changeling
fágálaíf.[FGB]laggard, slow-moving person; backward, unprogressive, person; helpless creature, weakling; changeling
ghiúgai gheágaíf.[ACD]duine a mbeadh caint lag neámhaí aige #6
giota beagf.[ACD]duine beag #6 #63 ‘Gitín beag’ #6
glagairef.[IDD]duine atá i dtólamh callánach, cainnteach, agus nach dtabharann daoiní mórán áird air
glagairef.[ACD]duine ró-chainteach #6 #74
glagairef.[FGB]silly talker, prater; empty-headed person, fool
glug glagf.[ACD]duine bog beathaithe #6 #66
gruagachf.[IDD]fear nó buachaill a mbéadh gruag fhada air, agus nach mbéadh ró-innealta ar dhóigh ar bith
gruagachf.[FGB]shaggy uncouth person; fearful warrior, champion
grágairef.[FGB]cawer, croaker, crier; raucous-voiced person
grágairef.[ACD]duine bheadh ag grágaíl (ag caint is ag screadach go hard) #74
grágalaíf.[FGB]cawer, croaker, crier; raucous-voiced person
grágarlachf.[FGB]person with bushy or tousled hair; rough, raucous person
grágálaíf.[FGB]cawer, croaker, crier; raucous-voiced person
grágánachf.[IDD]duine a mbéadh larcán mór gruaige air
grágánachf.[FGB]person with bushy or tousled hair
guagairef.[FGB]unsteady person, wobbler; capricious, fickle person
guagánf.[FGB]restless, fidgety, capricious person
guagógb.[FGB]fickle woman
gágairef.[FGB]thin-legged person
gágartachf.[FGB]thin-legged person
géagb.[FGB]scion, (young) person
géagachánf.[ACD]fear mórghéagach mórchnámhach láidir #1; fear mór caite corrchnámhach #6
géagachánf.[FGB]long-limbed, spare person
géagaíf.[FGB]long-limbed, spare person
géagánf.[FGB](tall, slender) boy, girl
géagánachf.[ACD]fear mórghéagach mórchnámhach láidir; fear mór caite corrchnámhach #6
lagf.[FGB]weak person
lagarf.[FGB]weak person
laghchánf.[FGB]smiling, wheedling child; foolishly amiable person
lagneartmharf.[Din]a weakling
lagrachánf.[FGB]weakling
leagairef.[FGB]pert, saucy girl; tattler, gossip
magalachb.[ACD]sean-óinseach #3 #6
magarlachb.[FGB]doltish woman
magarlachb.[ACD]sean-óinseach
magarlánf.[IDD]duine gan mhaith nach fiú trácht air
magarlánf.[FGB]‘bags’, dolt
maolagánf.[FGB]person with cropped hair, croppy; stupid (little) fellow
meagadánf.[Din]a weak, slender, easily bent person
miorcaí beag linbhf.[FGB]little chit of a child
mágairef.[FGB]heavy-footed, sluggish person; creeper, dawdler
mágaíf.[FGB]heavy-footed, sluggish person; creeper, dawdler
nagadánf.[IDD]gasúr a bhéadh ‘na fhear roimh an am; gasúr sean-aimseardha
nagadánf.[FGB]precocious youth
nagaidínf.[FGB]precocious youth
rae beag mnáf.[Din]a little woman
ragaf.[FGB]worthless person
raga firf.[FGB]useless man
raga mnáf.[FGB]useless woman
ragadhf.[Din]a churl or lout, a listless person
ragairef.[Din]a late or overtime worker; an extortioner
ragairef.[IDD]fear a shiubhaileas go h-antráthach. Ragaireacht: Grás a bhí i dTír Chonaill an áit a mbíodh siad ag siubhal ó theach go teach i ndiaidh am luighe ar lorg bainne agus aráin
ragairef.[FGB]late-night rambler; strolling night-reveller
ragairneachf.[Din]a rake, one keeping late hours
ragairneálaidhef.[Din]one who keeps late hours, a reveller
ragairneálaíf.[FGB]reveller, roisterer; wastrel
ragallachf.[Din]a worthless man
ragamálaidhef.[Din]a spendthrift, a fast-liver
ragamálaíf.[FGB]reveller, roisterer; wastrel
ragarnalaíf.[FGB]reveller, roisterer; wastrel
ragaíochf.[FGB]useless person, ne'er-do-well
ruagaire reathaf.[IDD]duine gan rath a bhíos ó áit go h-áit
ruagaire reathaf.[FGB]vagabond, devil-may-care person
saghdóirf.[ACD]duine bheadh ag saghdadh daoine chun a chéile, ag cur idir dhaoine #3 #33
scailleagánf.[FGB]tall lean person
scraith mhagarlachb.[ACD]duine gioblach salach píosáilte #50
seagaf.[Din]a lean, lank person
seagarlachf.[Din]a long thin person
seaghachf.[Din]one well off
siolagairef.[Din]a picker, a chooser; a beggar, one leading a life of starvation
sleagairef.[Din]a drawler,a sneak
snagf.[Din]a creeping person
snagf.[ACD]duine lag tanaí #6 #62
snagadánf.[FGB]creeper, crawler, slowcoach; lifeless person
snagairef.[Din]a stutterer, a stammerer; a sneak, a creeper
snagairef.[IDD]duine nach dtig an chainnt leis go réidhtigh’ ‘a stutterer’
snagairef.[FGB]gasper, sobber; sniveller; stutterer, stammerer; hiccuper
snagaíf.[FGB]creeper, crawler, slowcoach; lifeless person
snágaíf.[FGB]creeper, crawler, slowcoach; lifeless person
snágaíf.[ACD]duine mall leisciúil gan bhrí #1; duine beag lag tanaí #62 #6
spágachánf.[Din]a club-footed person
spágachánf.[FGB]clumsy-footed person, ungainly walker
spágachánf.[ACD]duine a mbeadh spága nó cosa mór liobarsach aige, agus shiúilfeadh go spágach místuama (Déarfaí é le duine sheasfadh ar chois ar dhuine eile) #74
spágadánf.[FGB]crawler, toddler
spágaidhef.[IDD]duine a bhfuil cosa móra air a shiubhaileas go h-anasta
spágairef.[Din]a club-footed fellow, one with an awkward gait
spágairef.[FGB]clumsy-footed person, ungainly walker
spágartachf.[Din]a person having long thin legs
spágaíf.[FGB]clumsy-footed person, ungainly walker
spágálaíf.[FGB]clumsy-footed person, ungainly walker
spágálaíf.[ACD]duine a mbeadh spága nó cosa mór liobarsach aige, agus shiúilfeadh go spágach místuama (Déarfaí é le duine sheasfadh ar chois ar dhuine eile) #1
spágánf.[Din]a club-footed fellow
spágánf.[FGB]clumsy-footed person, ungainly walker
spágánf.[ACD]duine a mbeadh spága nó cosa mór liobarsach aige, agus shiúilfeadh go spágach místuama #1; (Déarfaí é le duine sheasfadh ar chois ar dhuine eile)
stagaf.[Din]a worthless person
stagaf.[FGB]worthless creature
stagairlef.[FGB]worthless creature
stagarlachf.[FGB]worthless creature
stagúnf.[IDD]duine stubrúnta gan sásamh
stagúnf.[FGB]stubborn person
staic mhaghaidhb.[FGB]laughing-stock
starragánaíf.[FGB]totterer, stumbler
stoc magaidhf.[Din]a laughing-stock
séaghainnf.[Din]a distinguished person, an accomplished person, a noble
taghdairef.[FGB]impulsive, quick-tempered person
teagmhálaíf.[FGB]person encountered by chance; communicator, go-between; interferer, meddler; opponent
togharmach cnagarnaíf.[FGB]spirit-rapper
truaghf.[Din]a miserable person, one deserving pity
truagh Muiref.[Din]a real object of pity
truaghairef.[Din]a miserable person
truaghbhochtánf.[Din]a miserably poor person
truaghnánf.[Din]a miserable man, a wretch
truaghánf.[Din]a miserable man, a wretch
ula mhagaidhb.[FGB]object of ridicule, butt
ágóidb.[ACD]duine (bean go háirithe) bheadh gangaideach drochmhúinte #7 #6 #23; bean chruaidh ghortach #3 #62
áilleagán firf.[Din]a handsome man
áilleagán mnáf.[Din]a beautiful woman
áilleagán mnáf.[FGB]a useless, pretty woman
éaganf.[Din]one bereft of his senses; a giddy person; a dolt; an aimless wanderer
éagannf.[FGB]senseless person; silly, giddy, person; scatter-brain
éagbhásf.[FGB]dead-and-alive person
éaglannf.[FGB]fighting man, champion
éaglannb.[FGB]outcaste; pariah
úrghéagf.[FGB]young offspring, young scion
2007-12-20 CPD