Is Iomaí Duine ag Dia

Cuardaigh san fhoclóir:


Sgrios: Cha ghabhadh ceangal ris an stòr-dàta seo:
mysql:host=tarbh.smo.uhi.ac.uk;dbname=caoimhindb
SQLSTATE[HY000] [2002] No route to host

Bhiodh e math fios a leigeil ri cuideigin gu bheil seo ceàrr

2007-12-20 CPD