Gàidhlig

Ranganna Gaeilge san Astràil
Irish Gaelic classes in Australia


Cumann Gaeilge na hAstráile maintains a list of classes throughout Australia.

The Irish Australian Association runs classes.

Judy Pinder used to maintain a list of classes throughout Australia.

The Perth branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann runs classes.

The magazine Táin may have information on classes. Look under "What's On" and elsewhere.

Interview with Colin Ryan on the renaissance of Irish in Australia.


Melbourne

Date: Fri, 3 May 1996 15:56:22 +1000 (EST)
From: Michael Lilly <lilly@wehi.EDU.AU>

Tá áthas orm faisnéis a chur chugat faoi ranganna Gaeilge i dTír Thíos (Melbourne, Victoria, An Astráil). Tá eagras anseo, "Irish Language Association of Melbourne" atá ann. Ofráileann siad ranganna chun bunfhoghlaimeora agus chun meánfhoghlaimeora, lá amháin gach seachtain. Cuireann siad ar fáil cleachtadh gramadach agus comhrá. Chomh maith tá teagmháil chomhrá oiche eile. Faoi láthair tá timpeall a dhá núíosach deag agus timpeall a hocht bhfoghlaimeoirí eile. Tá triúr mhúinteora, agus beirt chanteora ducháis acu. Úsáideann siad an leabhar "Buntus Cainte". Tá bunrang Gaeilge le fáil chomh maith i hOllscoil Melbourne.

Feictear dom go bhfuil comhphobal Éireannach beo anseo. Beidh fleá cheoil Éireannach an mhí seo, faoi chomirce le Guiness. Tá nuachtán a chuirtear amach cóicís, Irish Echo atá ann. Coinníonn sé nuacht faoi spórt, ceol, agus polaitíocht Éireannach.

Más mhaith leat eolas áirithe a fáil faoi ranganna Gaeilge i mBaile Melbourne, glaoigh ar guthán le Morris Scanlon (03) 9401-4824.

Mícheál Lilly

Translation
I am happy to send you information on Gaelic classes Down Under (Melbourne, Victoria, Australia). There is an organisation here called the "Irish Language Association of Melbourne". They offer classes at beginner and intermediate stages on one day each week. They provide grammar practice and conversation. As well as this there is a conversation group another night. At the moment there are about twelve newbies and about eight other learners. There are three teachers, including two native speakers. They use the book "Buntus Cainte". There is also a basic Gaelic class in the University of Melbourne. [...]

If you would like further information on Gaelic classes in Melbourne, phone Morris Scanlon (03) 9401-4824.


Canbera

Date: Tue, 07 Oct 1997 11:22:54 -0700
From: A Moore <amoore@agso.gov.au>

Tá ranganna Gaeilge ar siubhal i gCanberra, ceann-chathair na h-Astráile, gach dé Máirt ag a seacht a clog (bunranganna) agus ag a leathuair tar éis (níos dána) sa 'Canberra Irish Club'. Sé Barney Devlin (barney_devlin@dpa.act.gov.au) an priomh-mhúinteoir, agus tá mise im' mhúinteoir eile.

Aodhgán Ó Mórdha


Sydney

The University of Sydney teaches Scottish and Irish Gaelic both through its regular program and through its Department of Continuing Education.


Newcastle

The Centre for Celtic Studies in Newcastle, about 2 hours drive north of Sydney, holds classes on Wednesday evenings.


Áiseanna (Resources)

Raidió

Alt ón nuachtán Saol, Eanáir 1995:

Bíonn Clár na Gaeilge ar siúl oíche Dé Céadaoin, 10pm, gach seachtain ar fud na hAstráile ar an stáisiún raidió S.B.S. Tá bileog eola as Gaeilge acu.

Seo na seoltaí atá acu:

  "The Irish Program"
  Locked Bag 028
  Crow's Nest
  N.S.W. 2065


  P.O. Box 294
  South Melbourne 3205

(An Irish Gaelic radio programme can be heard at 10pm on Wednesdays each week throughout Australia on the SBS AM channel, 1224 kHz (note: this is distinct from the SBS FM channel). SBS AM also carries Scottish Gaelic at 10pm on Thursdays, and Welsh at 10pm on Saturdays.

2011-02-20 CPD