Stòr-dàta fiosrachaidh air ainmean-àite ann an Alba  -  bhon leabhar le Iain Mac an Tàilleir: A-B · C-E · F-J · K-O · P-Z (.pdf) | Leudachadh (.docx)

**

2010-04-29 CPD