Stòr-dàta fiosrachaidh air ainmean-àite ann an Alba  -  bhon leabhar le Iain Mac an Tàilleir: A-B · C-E · F-J · K-O · P-Z (.pdf) | Leudachadh (.docx)

**

Fhuaireadh 1 àite. Map

BeurlaGàidhligMìneachadh
Uig(Coll, Lewis), Ùig; (Ross), An Ùig; (Skye), Ùige“Bay”, from Norse. A native of Uig in Lewis is an Ùigeach, and the people here were known as daoine uaisle Ùig, “the noble folk of Uig”
2010-04-29 CPD