Stòr-dàta fiosrachaidh air ainmean-àite ann an Alba  -  bhon leabhar le Iain Mac an Tàilleir: A-B | C-E | F-J | K-O | P-Z [PDF]

**

Fhuaireadh 1 àite. Map

BeurlaGàidhligMìneachadh
Leith(Midlothian), LìteThe origin of this name is from a Brythonic element signifying wetness or dampness, and may also be found in Lithlithgow.
2010-04-29 CPD