Gaeilge

Clasaichean Gàidhlig na h-Albann ann an Éirinn
Scottish Gaelic classes in Ireland

Baile Átha Cliath (Dublin)

Beul Feirste

For university courses, try:

For Scottish Gaelic courses for speakers of Irish Gaelic, see:

2011-11-17 CPD