CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealA HERDING CROON

The cattle are to-day going a-flitting,
Hill-i-ruin is o h-ug o,
Ho ro la ill o,
Hill-i-ruin is o h-ug o,
Going to eat the grass of the burial-place,
Hill-i-ruin is o h-ug o,
Their own herdsman there to tend them,
Ho ro la ill o,
Hill-i-ruin is o h-ug o,
Tending them, fending them, turning them,
Hill-i-ruin is o h-ug o,
Be the gentle Bride milking them,
Hill-i-ruin is o h-ug o,
Be the lovely Mary keeping them,
Hill-i-ruin is o h-ug o,
And Jesu Christ at the end of their journey,
Jesu Christ at the end of their journey.
Hill-i-ruin is o h-ug o.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD