CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealPRAYER FOR TRAVELLING

Life be in my speech,
Sense in what I say,
The bloom of cherries on my lips,
Till I come back again.

The love Christ Jesus gave
Be filling every heart for me,
The love Christ Jesus gave
Filling me for every one.

Traversing corries, traversing forests,
Traversing valleys long and wild.
The fair white Mary still uphold me,
The Shepherd Jesu be my shield,
The fair white Mary still uphold me,
The Shepherd Jesu be my shield.
 
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD