CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealGOD WITH ME LYING DOWN

God with me lying down
God with me rising up,
God with me in each ray of light,
Nor I a ray of joy without Him,
Nor one ray without Him.

Christ with me sleeping,
Christ with me waking,
Christ with me watching,
Every day and night,
Each day and night.

God with me protecting,
The Lord with me directing,
The Spirit with me strengthening,
For ever and for evermore,
Ever and evermore, Amen.
Chief of chiefs, Amen.
 
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD