CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealGOD GUIDE ME

God guide me with Thy wisdom
God chastise me with Thy justice,
God help me with Thy mercy,
God protect me with Thy strength.

God fill me with Thy fullness,
God shield me with Thy shade,
God fill me with Thy grace,
For the sake of Thine Anointed Son.

Jesu Christ of the seed of David,
Visiting One of the Temple,
Sacrificial Lamb of the Garden,
Who died for me.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD