CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealTHE GIFTS OF THE THREE

Spirit, give me of Thine abundance
Father, give me of Thy wisdom,
Son, give me in my need,
Jesus beneath the shelter of Thy shield.

I lie down to-night,
With the Triune of my strength,
With the Father, with Jesus,
With the Spirit of might.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD