CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBED BLESSING

I am lying down to-night as beseems
In the fellowship of Christ, son of the Virgin of ringlets.
In the fellowship of the gracious Father of glory,
In the fellowship of the Spirit of powerful aid.

I am lying down to-night with God,
And God to-night will lie down with me,
I will not lie down to-night with sin, nor shall
Sin nor sin's shadow lie down with me.

I am lying down to-night with the Holy Spirit,
And the Holy Spirit this night will lie down with me,
I will lie down this night with the Three of my love,
And the Three of my love will lie down with me.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD