CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBLESSING OF HOUSE

God bless the house
From site to stay,
From beam to wall,
From end to end,
From ridge to basement,
From balk to roof-tree,
From found to summit,
Found and summit.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD