CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealTHE SOUL LEADING

Be this soul on Thine arm, O Christ,
Thou King of the City of Heaven.
Amen.
Since Thou, O Christ, it was who bought'st this soul,
Be its peace on Thine own keeping.
Amen.
And may the strong Michael, high king of the angels,
Be preparing the path before this soul, O God.
Amen.
Oh! the strong Michael in peace with thee, soul,
And preparing for thee the way to the kingdom of the Son
of God.
Amen.
 
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD