CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealHEY THE GIFT, HO THE GIFT

Hey the Gift, ho the Gift
Hey the Gift, on the living.

Son of the dawn, Son of the clouds,
Son of the planet, Son of the star,
Hey the Gift, etc.

Son of the rain, Son of the dew,
Son of the welkin, Son of the sky,
Hey the Gift, etc.

Son of the flame, Son of the light,
Son of the sphere, Son of the globe,
Hey the Gift, etc.

Son of the elements, Son of the heavens,
Son of the moon, Son of the sun,
Hey the Gift, etc.Son of Mary of the God-mind,
And the Son of God first of all news,
Hey the Gift, etc.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD