CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealHOGMANAY OF THE SACK

Hogmanay of the sack
Hogmanay of the sack,
Strike the hide,
Strike the hide.
Hogmanay of the sack,
Hogmanay of the sack,
Beat the skin,
Beat the skin.
Hogmanay of the sack,
Hogmanay of the sack,
Down with it! up with it!
Strike the hide.
Hogmanay of the sack,
Hogmanay of the sack,
Down with it! up with it
Beat the skin.
Hogmanay of the sack,
Hogmanay of the sack.
 
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD