Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealHEIRE BANNAG, HOIRE BANNAG [59]

Heire Bannag, hoire Bannag
Heire Bannag, air a bheo.

Mac na niula, Mac na neula,
Mac na runna, Mac na reula,
Heire Bannag, etc.

Mac na dile, Mac na deire,
Mac na spire, Mac na speura,
Heire Bannag, etc.

Mac na lasa, Mac na leusa,
Mac na cruinne, Mac na ce,
Heire Bannag, etc.
Mac nan dula, Mac nan neamha,
Mac na gile, Mac na greine,
Heire Bannag, etc.

Mac Moire na De-meine,
Is Mac De tus gach sgeula,
Heire Bannag, etc.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD