Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealSMALADH AN TEINE [84]

An Tri numh
A chumhnadh,
A chomhnadh,
A chomraig
An tula,
An taighe,
An teaghlaich,
An oidhche,
An nochd,
O! an oidhche,
An nochd,
Agus gach oidhche,
Gach aon oidhche.
Amen.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD