Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBEANNACHADH SMALAIDH [87]

Smalaidh mis an tula
Mar a smaladh Muire;
Comraig Bhride 's Mhuire,
Air an tula's air an lar,
'S air an fhardaich uile.

Co siud air liana mach ?
Muire ghrian-gheal 's a Mac,
Bial Dia dh' iarradh, aingheal Dia labhradh;
Ainghle geallaidh faire an teallaidh,
Gu'n rig latha geal gu beallaidh.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD