Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealAM BEANNACHD LOMBAIDH

WHEN a man has shorn a sheep and has set it free, he waves his hand after it and says:-

 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-09 CPD