Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealCOISRIGEADH NA SEILG

This hymn was sung by the hunter when he went away in the morning, and when he had bathed his hands and face in the junction of the first three streams he met.

 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-09 CPD