Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealORA TURAIS

THIS hymn was sung by a pilgrim in setting out on his pilgrimage. The family and friends joined the traveller in singing the hymn and starting the journey, from which too frequently, for various causes, he never returned.

 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-09 CPD