Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealA CHOICH ANAMA

THE Soul Shrine is sung by the people as they retire to rest. They say that the angels of heaven guard them in sleep and shield them from harm. Should any untoward event occur to themselves or to their flocks, they avow that the cause was the deadness of their hearts, the coldness of their faith, and the fewness of their prayers.

 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-09 CPD