Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealHEIRE BANNAG

THESE carols were sung by a band of men who went about from house to house in the townland. The band selected a leader for their singing and for their actions throughout the night. This leader was called 'fear-duan,' song-man, and the others were called 'fir-fuinn,' chorus-men. When they had sung their carols at a house, two or three bannocks were handed out to them through a window.

The song-man got half of every bannock so received, and the other half went to the chorus-men.

 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-09 CPD