Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBEANNACHADH BLIADHNA UIR

THIS poem was repeated the first thing on the first day of the year. It was common throughout the Highlands and Islands. The writer has heard versions of it in many places.

 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-09 CPD