Rannsaich

Carmina Gadelica: Notes

Ortha 1
Ortha 2
Ortha 3
Ortha 5
Ortha 14
Ortha 15
Ortha 20
Ortha 24
Ortha 26
Ortha 38
Ortha 50
Ortha 51
Ortha 54
Ortha 55
Ortha 58
Ortha 63
Ortha 67
Ortha 69
Ortha 70
Ortha 72
Ortha 73
Ortha 75
Ortha 76
Ortha 77
Ortha 79
Ortha 82
Ortha 84
Ortha 88
Ortha 89
Ortha 91
Ortha 92
Ortha 93
Ortha 100
Ortha 106
Ortha 107
Ortha 108
Ortha 109
Ortha 111
Ortha 112
Ortha 113
Ortha 114
Ortha 115
Ortha 116
Ortha 117
Ortha 118

 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD