Gaeilge Gaelg

Seanfhaclan Gàidhlig


Tha cairtean-puist le seanfhaclan Gàidhlig ri'm faighinn bhon Lanntair


Seanfhaclan ann an:

2011-07-21 CPD