Cairde bréige

Gaeilge na hÉireann Gaeilge na hAlban
idir (between, eadar) idir (at all, ar chor ar bith)
eachtra (adventure, scéal gaisce) eachdraidh (stair)
call (need, riachtanas) call (loss, caill)
scíth (rest, sos) sgìth (tuirseach)
aon duine (anyone) aon duine (one person)
gaol (relation, ceangal) gaol (love, grá)
bodach (lout, búr) bodach (old man, seanfhear)
bruíon (quarrel, achrann) bruidhinn (talking, caint)
cách (everyone, chuile dhuine) càch (the rest, na daoine eile)
dealbh (statue) dealbh (pictiúr)
(hound, madra rásaíochta, etc.) (dog, madra)
seinn (bain ceol as uirlis) seinn (sing, cas amhrán)
an té (the one, an duine) an té (an bhean nó ainmfhocal baininscneach)

Buíochas do Dennis King as an liosta seo

2000-01-19 CPD