Leabhraichean a' buntainn ri Gàdihlig agus Gaeilge

Gàidhlig agus Gaeilge le Seán Mac Maoláin? Oifig an tSoláthair, 1962. ('Sa sean-chló atá sé scríofa.)
Rinne an Maoláineach comparáid idir na teangachaí agus a gcuid amhráin agus scéaltai.
Stair na Gaeilge, Kim McCone eagarthóir, Roinn na Sean-Ghaeilge, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad, 1994, ISBN 0 901519 90 1
Caibidil mun Ghàidhlig le Seosamh Watson
Gàidhlig Uidhist A Deas (Teácsleabhar) le Gordon Mac Gill-Fhinnein, Institiúid Ard-Léinn, BÁC, 1966
Faisnéis ó Dennis King: “Tá sé scríofa i nGaeilge ar fad, le fear a raibh Gaeilge na hAlban ó dhúchas aige, go bhfios dom. Séard atá ann ná cur síos cuimsitheach ar an teanga: míniú an litrithe, gramadach, agus téacsanna. Bhain sé úsáid as comharthaí foghraíochta (IPA, nó rud éigin gar dó) tríd síos, chomh maith leis an ngnáthlitriú. Is leabhar an-áisiúil é. B'fhéidir go bhfuil sé ar fáil fós in Éirinn ar athláimh.
Basic Manx, Irish, and Scottish Gaelic le Timothy P. Healy, Graduate Press, Uithoorn, 1977, ISBN 90 6296 021 9
  • 40 chomhradh bunaiteach sa Bheurla, Gaelg, Gaeilge agus Gàidhlig
  • 1000 facal cumanta sa Bheurla, Gaelg, Gaeilge agus Gàidhlig
2011-07-21 CPD