The usual response to ciamar a tha sibh? or ciamar a tha thu? is: tha gu math - fine.Notice that people often say tha gu math even if they're not particularly well! It's a sort of idiomatic response. On its own, math is the Gaelic word for good.


Tha gu math


Fine


Ha gu mah

© Dlighe-sgrìobhaidh 1996 Cànan is Sabhal Mór Ostaig
© Copyright 1996 Cànan and Sabhal Mór Ostaig
Ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh, cuir fios gu fios
For more information, contact fios