Rannsaich

Opera sa Ghàidhlig - Criomagan eile fiosrachaidh

Cobhair
Duilleagan cobhrach sa Ghàidhlig

Opera Celtic
Tha athbhreac de Opera airson Gàidhlig, Gaeilge, Cuimris agus Breatnais ri fhaighinn bho Opera fhéin. B'e seo torradh a' phròiseict DART. 'S e seann ath-bhreac, Opera 5.02, a tha seo, ge-tà, agus cha robh t-eadar-theangachadh Ghàidhlig na h-Alba ach bochd.

Cànanan eile
Ceanglaichean làraichean aig luchd eadar-theangachaidh

numbers.lng
Cleas feumail airson luchd-eadartheangachaidh

Translator
Prògram le Jernej Simončič
 
Rannsaich
2002-06-19 CPD