Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Ainmeil thar Cheudan: Presentations to the 2011 Sorley MacLean Conference

Bhiodh ceud bliadhna air a’ bhliadhna 2011 bho rugadh Somhairle MacGill-Eain, agus airson sin a chomharrachadh agus airson gun dèante meòrachadh farsaing air an dìleab phrìseil a dh’fhàg e mar bhàrd, mar sgrùdaire litreachais, mar…

£8.00

A’ Cleachdadh na Gàidhlig: slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd

Co-chruinneachadh a tha seo de phàipearan le ­sgoilearan, iomairtichean, luchd-gnìomhachais, luchd-teagaisg 7c air taghadh math de chuspair­ean ceangailte ri brosnachadh agus gleidheadh cleachdadh na Gàidhlig ann an iomadach seòrsa coimhearsnachd agus buidhne. Leabhar air…

£10.00

Sùil air an t-Saoghal: buaidhean eadar-nàiseanta air sgrìobhadh sa Ghàidhlig

Thathar ag ràdh gu bheil gach cànan a’ toirt dhuinn dòigh eadar-dhealaichte air an saoghal fhaicinn, dòigh ùr air an saoghal a chruthachadh. Tha an leabhar dian inntinneach seo a’ cur na ceist ciamar…

£16.00

A’ Ghàidhlig agus Beachdan nan Sgoilearan: cothroman leasachaidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Mar a sheall diofar phròiseactan rannsachaidh air soirbheas sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FMG), tha an siostam foghlaim sin ag obrachadh fìor mhath bho thaobh amasan acadaimeagach. Ach, ged a tha FMG…

£7.50

Sùil air an t-Saoghal; buaidhean eadar-nàiseanta air sgrìobhadh sa Ghàidhlig

Is e leabhar inntinneach a th’ ann an Sùil air an t-Saoghal a chaidh a dheasachadh le Pàdraig MacAoidh agus Niall O’Gallagher. Tha an leabhar a’ toirt sùil air buaidhean eadar-nàiseanta air sgrìobhadh sa Ghàidhlig.…

£16.00