Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Ainmeil thar Cheudan: Presentations to the 2011 Sorley MacLean Conference

Bhiodh ceud bliadhna air a’ bhliadhna 2011 bho rugadh Somhairle MacGill-Eain, agus airson sin a chomharrachadh agus airson gun dèante meòrachadh farsaing air an dìleab phrìseil a dh’fhàg e mar bhàrd, mar sgrùdaire litreachais, mar…

£8.00

Tro Chloich na Sùla – Maoilios Caimbeul

Tha sean agus ùr a’ measgachadh còmhla ri chèile sa chruinneachadh bhàrdachd seo le Maoilios Caimbeul. Tha an t-sreath dhàn aig toiseach an leabhair stèidhichte gu ìre bhig air an t-sean mheadrachd phroifeiseanta, dàn dìreach.…

£9.99

Bàird Ghleann Dail. A Selection of Songs and Poems by Niall MacLeòid, 'The Bard of Skye', his brother Iain Dubh and their father

Tha an leabhar seo, a chaidh a dheasachadh le Meg Bateman, a’ comharrachadh ceud bliadhna bhon a chaochaill am bàrd Niall MacLeòid, à Gleann Dail san Eilean Sgitheanach, ann an 1913. Chìthear ath-fhoillseachadh de chuid…

£25.00

Ó Choill go Barr Ghéarain, Somhairle MacGillEain - Paddy Bushe

Seo leabhar de dh' eadar-theangachaidhean Gaeilge de chruinneachadh bàrdachd Shomhairle MhicGillEain. 'S e Paddy Bushe, bàrd Èireannach agus ball de Aosdána, acadamaidh Èireannach de sgrìobhadairean, luchd-ealain agus ciùil, a rinn an t-eadar-theangachadh dhan Ghaeilge. Tha…

£15.00

Transparencies - Meg Bateman

Chaidh Transparencies, an cruinneachadh bàrdachd ùr aig Meg Bateman, fhoillseachadh anns an Iuchar 2013. Tha an chruinneachadh air leth seo a’ bruidhinn air gaol is call pearsanta agus cleachdach cànain is ìomhaigheachd ann an dòigh…

£9.99

An Guth 7

’S e seo an seachdamh leabhar san t-sreath An Guth deasaichte le Rody Gorman fad deich bliadhnaichean a-nis. ‘S e cruinneachadh de bhàrdachd ann an Gàidhlig na h-Alba is Gàidhlig na h-Èireann a th’ annta…

£7.50

Caoir Gheal Leumraich – Somhairle MacGill-Eain

’S e seo cruinneachadh bàrdachd shlàn Shomhairle MhicGill-Eain, a bha ’s ma dh’fhaoidte na bhàrd Gàidhlig a bu chudromaiche san 20mh linn. A bharrachd air na dàin ainmeil, leithid an t-sreath “Dàin do Eimhir” agus…

£25.00