Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

An Àrainn

Tha Sabhal Mòr Ostaig OGE air leasachadh gu mòr bhon a chaidh a steidheachadh còrr is 40 bliadhna air ais. An diugh, a bharrachd air an t-seann t-Sabhail, Àrainn Ostaig, tha Àrainn Chaluim Chille, Fàs agus an leasachadh as ùire, Ionad Iain Nobail.

Chaidh a' chiad togalach an lùib Leasachadh na Cille Bige, Ionad Iain Nobail, air ainmeachadh air Sir Iain Nobail, nach maireann, fear a bha gu mòr an sàs ann a bhith stèidheachadh na Colaiste o chionn còrr is 40 bliadhna.

‘S e Ionad Iain Nobail a chiad thogalach den phròiseact ùr, ‘Leasachadh Baile na Cille Bige’ agus chaidh fhosgladh gu h-oifigeil anns an Dàmhair 2015 le Ciad Mhinistear na dùthcha, Nicola Sturgeon BPA.  Air a thogail airson Obair Sgoilearach, Rannsachaidh, Aiseag Eòlais agus Tionnsgalachd, tha an togalach air ainmeachadh air Sir Iain Nobail, nach maireann, fear a bha gu mòr an sàs ann a bhith stèidheachadh na Colaiste.

Mar thoradh air iomairt na Cille Bige, thèid a’ chiad ‘bhaile ùr’ a chruthachadh san Eilean Sgitheanach o chionn cha mhòr 100 bliadhna, agus bidh sin na chloich-mhìle chudromach ann an eachdraidh an eilein. Cuideachd, togaidh e air a’ bhuaidh a tha air a bhith aig a’ Cholaiste air eaconamaidh is beatha muinntir na sgìre bho chaidh a stèidheachadh le Sir Iain Noble ann an 1973.

Thèid am baile ùr a thogail air fearann a chaidh a cheannach le Sabhal Mòr Ostaig o chionn ghoirid ’s a fhuair taic fhialaidh bho Urras Leasachaidh Sabhal Mòr Ostaig.

An lùib ìrean eile den Mhòr-phlana, thathar an dùil diofar sheòrsaichean taigheadais, ionadan reic is gnìomhachais, taigh-òsta is goireasan spòrs is cur-seachad a thogail don t-Sabhal Mhòr agus don choimhearsnachd mun cuairt.