Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Corona Virus COVID-19

THA SINN FOSGAILTE, AGUS AG OBAIR AIR-LOIDHNE!

Tha làrach na Colaiste dùinte ri linn riaghailtean Covid-19 aig Riaghaltas na h-Alba. Tha sinn an dùil gum bi i dùinte fad na mìos agus ’s dòcha tron Ghearran cuideachd. Ach tha sinn fhathast fosgailte agus ag obair: tha na cùrsaichean, ionnsachadh, pròiseactan agus rannsachadh a’ leantainn air-loidhne.

Tha oileanaich a bhiodh air an làraich san àbhaist, a’ faighinn chlasaichean air-loidhne bhon dachaigh. Leanaidh na cùrsaichean air astar, mar as àbhaist, air-loidhne. Tha an luchd-obrach ag obair air astar, agus ged a bhios sinn beagan nas fhaide nan àbhaist tilleadh thugaibh, tha sinn fhathast an seo airson taic a chumail ribhse, ri ar cànan agus ar cultar!

Cuiribh post-d thugainn nuair a bhios taic a dhìth oirbh – seo an dòigh as fheàrr air greim fhaighinn oirnn. Ma tha ceistean agaibh mu dheidhinn nan cùrsaichean, cuiribh post-d gu iarrtas@smo.uhi.ac.uk Airson ghnothaichean agus cheistean eile, cuiribh fios gu fios@smo.uhi.ac.uk. Cumaibh sàbhailte a chàirdean.

 

Modh-obrach Covid Sabhal Mòr Ostaig

Modh-obrach

 

Fiosrachadh do dh' Oileanaich, Luchd-obrach & Luchd-tadhal

Fiosrachadh do Luchd-obrach

Stiùireadh do Luchd-obrach

Fiosrachadh do Oileanaich

A’ Choimhearsnachd

 

Measaidhean-cunnairt

Riaghailtean Ìre 4 – Measadh Chunnartan

A’ glanadh Togalaichean na Colaiste

 
Tha SMO glè eòlach air a bhith a' lìbhrigeadh teagasg air loidhne agus ged 'se suidheachadh gu tur neò-àbhaisteach a tha seo dhuinn uile, tha sinn a' planadh gu faiceallach gus dèanamh cinnteach gun urrainn dhuibh leantainn air adhart le ur cuid ionnsachaidh ge bi càite bheil sibh.
 
Tha sinn a' tuigsinn gur e suidheachadh mì-chinnteach a tha seo dha coimhearsnachd na Colaiste againn ach cumaibh sùil air làrach-lìn airson an fhiosrachadh as ùire

Fiosrachadh is comhairle as ùire do dh’oileanaich mun Choròna-bhìoras (COVID-19) bhon Riaghaltas:
https://bit.ly/FiosrachadhdoOileanaich