Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Manaidsear Aoigheachd

Bidh comasan agaibh aig àrd-ìre agus èolas farsainn ann a bhith a’ stiuireadh sheirbhisean aoigheachd.  Bidh sibh fìor mhath air luchd-obrach a stiùireadh agus siostaman a leasachadh gus amasan is targaidean a choileanadh.   Bidh uallach agaibh airson a bhith a’ leudachadh gniomhachais air feadh na bliadhna gus planaichean na Colaiste a ghluasad air adhart.

Tha an dreuchd seo bunaiteach do shoirbheachas na Colaiste is bidh sgilean conaltraidh, planaidh is cur ann an gnìomh fior mhath agaibh.  Bidh sibh a’ stiùireadh roinn mhòr anns a bheil 85 seomraichean-cadail, seirbhisean bidhe, ionad-fàilte is bùth a bharrachd air seòmraichean teagaisg is coinneachaidh.

Tuarastal:  c£35k a rèir eòlais, sgilean is theisteanasan

Airson tuairisgeul-obrach is barrachd fiosrachaidh, cuiribh post-d gu obair@smo.uhi.ac.uk no aig 01471 888200.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur chun an t-seòladh post-d gu h-àrd ro Diluain 2 Am Màrt.

 

  Tuirisgeul Obrach.pdf (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)

 


 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh

Tha sinn cuideachd a' sireadh luchd-taic sgioba-glanaidh ann an Roinn nan Goireasan. Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Foirm Iarrtais ri thilleadh gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

Tuairisgeul Obrach  (doc)

  Foirm Iarrtais (PDF)

 


Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
 --}