Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Dà dhreuchd - Neach-rannsachaidh Coimhearsnachd – Pròiseact Rannsachaidh Gàidhlig sna h-Eileanan

Soillse – Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Tha Soillse, an com-pàirteachas le Sabhal Mòr Ostaig, a' sireadh thagraichean airson cùmhnant rannsachaidh dà-bhliadhna bho luchd-rannsachaidh barantaichte aig a bheil comasan dearbhte ann an rannsachadh air a' Ghàidhlig anns na h-Eileanan Siar agus coimhearsnachdan eileanach eile. Bidh dleastanasan riatanach aig an luchd-rannsachaidh an lùib a' phròiseict a' rannsachadh staid làthaireach a' chànain ann am prìomh sgìre dhùthchasach a' chànain.

Thèid taic is stiùireadh a thoirt do na dreuchdan seo tro Lìonra Rannsachaidh Shoillse airson Glèidheadh is Ath-bheothachadh Cànan is Cultar na Gàidhlig, stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean. Feumaidh tagraichean a bhith deònach a bhith a' siubhal, fileanta sa Ghàidhlig agus a' taisbeanadh sgilean rannsachaidh math. Thèid na tagraichean soirbheachail fhastadh a rèir sgèile tuarastail SMO, aig ìre £29,574 - £32,250, fad dà bhliadhna.

Ceann-latha nan iarrtasan: 15/07/15.

Ceann-latha nan agallamhan: 20/07/15.

Tha an tuilleadh fiosrachaidh air làrach-lìn Shoillse (www.soillse.ac.uk) agus aig Stiùiriche Shoillse: An t-Àrd-ollamh Conchúr Ó Giollagáin, Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, Fòn: 01471 888558, Post-d: sm00cog@uhi.ac.uk

  Dealbh-obrach (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!