Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

 

Oifigear Trusaidh is Margaideachd

Thathas a’ sireadh Oifigear Trusaidh is Margaideachd a bhios gu sònraichte a’ trusadh oileanaich ùra don Cholaiste le bhith a’ tadhal air sgoiltean, a’ cur air dòigh làithean fosgailte agus a’ frithealadh fhèilltean dhreuchd. 

Bidh sibh cuideachd a’ togail ìomhaigh na Colaiste le bhith a’ cur air dòigh tachartasan agus pròiseactan margaideachd, a’ dèiligeadh le luchd-tadhail agus a’ sgaoileadh naidheachdan gu cunbhalach.

’S i a’ Ghàidhlig cànan obrach na Colaiste agus bidh sibh deònach agus comasach obair tro mheadhan na Gàidhlig gu làitheil. Tha cothroman trèanaidh ann gus na sgilean cànain agaibh a leasachadh.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk  ro 5.00f air 27.05.2016

 

Tairisgeul Obrach

Sònrachadh Pearsa

Foirm Iarrtais

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!