Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh

(£15,015)

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn nan Goireasan airson luchd-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.

Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.ac.uk ro 5.00f air 06.05.2016


    Tuarisgeul Obrach

   Foirm Iarrtais (PDF)

 

 

Neach-taic Cidsin

(£15,015)

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn nan Goireasan airson Neach-taic Cidsin agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.

Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.ac.uk ro 5.00f air 06.05.2016
 

Tuarisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Dreuchd Stiùiriche Cùrsa agus Òraidiche Àrd-ìre

(Ìre tuarastail: eadar £32k gu £42k)

Tha Sabhal Mòr Ostaig an-dràsta a’ sireadh thagraichean mu choinneimh Dreuchd Stiùiriche Cùrsa agus Òraidiche Àrd-ìre. Bhiodh an neach seo mar stiùiriche cùrsa agus a’ teagasg air an Ceum BA (le Urram) Gàidhlig agus na Meadhanan (cùrsa airson eòlas a thoirt dha oileanaich air na suidheachaidhean cultarail, sòisealta, poilitigeach agus teicneòlach anns a bheil roinnean fa leth de na meadhanan ag obair).

Bu chòir tagraichean a bhith eòlach agus uidheamaichte ann a bhith a’ teagasg chuspairean co-cheangailte ris na meadhanan, ­lm agus obair craolaidh. Bidh e na bhuannachd tagraichean a bhith eòlach agus uidheamaichte ann a bhith a’ teagasg aig ìre fo-cheum tro mheadhan na Gàidhlig.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.ac.uk ro 5.00f air Diluain 02 an Cèitean, 2016.

 

Tuarisgeul Obrach

Sònrachadh Pearsa

Foirm Iarrtais

 

 

Stiùiriche Corporra

(Tuarastal: £50-55k a rèir eòlais, sgilean is theisteanasan an neach)

Tha sinn a’ sireadh neach le comasan aig àrd-ìre agus le eòlas farsainn ann a bhith ag ullachadh ro-innleachd agus ga chur an gnìomh, a’ cur an sàs phoileasaidhean, a’ stiùireadh luchd-obrach agus a’ leasachadh is a’ cur ri èifeachd sgioba luchd-obrach.

Bidh uallach air an neach airson a bhith a’ meudachadh gnothachais, a’ leudachadh margaideachd agus a’ stiùireadh chùisean sgiobachd am measg sheirbheisean corporra eile. Bidh an neach a thèid dhan dreuchd mar phàirt de sgioba stiùiridh na Colaiste agus ag obair gu dlùth leis a’ Phrionnsapal ann a bhith a’ ruith an Ionaid bho latha gu latha.

Bidh e/i a’ stiùireadh aon de cheithir roinnean an Ionaid agus a’ ceangal ri chèile na diofar thaobhannan de dh’obair na Colaiste.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.ac.uk ro 5f Diluain 09 an Cèitean, 2016.

 

Tuarisgeul Obrach

Foirm Iarrtais
 

 

 

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!