Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Soillse – Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean

2 Neach-rannsachaidh Iar-dhotaireil fad Dà Bhliadhna

Tha Soillse, ann an com-pàirteachas le Sabhal Mòr Ostaig, a' sireadh thagraidhean bho rannsaichean aig a bheil eòlas is teisteanasan dearbhte airson sàr obair sgoileireil ann an cuspairean a tha buntainn ri amasan rannsachaidh Shoillse. Chaidh Soillse a stèidheachadh mar iomairt chom-pàirteachaidh airson cothroman rannsachaidh a liubhairt ann an caochladh chuspairean sgoileireil co-cheangailte ri gleidheadh is ath-bheothachadh na Gàidhlig is a cultair.

Tha an dà phost rannsachaidh iar-dhotaireil rim faotainn aig Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd. Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig agus bu chòir gum biodh ceum PhD aca agus eòlas air com-pàirteachas ann am pròiseactan rannsachaidh sòiseo-cànanachais. Thèid na tagraichean a tha soirbheachail fhastadh a rèir ìrean tuarastail iomchaidh SMO.

Ceann-latha: 11 Iuchar

Agus agallamhan: Deireadh an Iuchair

Gheibhear an tuilleadh fiosrachaidh air làrach-lìn Shoillse (www.soillse.ac.uk) agus bho Stiùiriche Shoillse: An t-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin, Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, Fòn: 01471 888558, post-d: sm00cog@uhi.ac.uk.

 

 


Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
 Foirm Iarrtais  (PDF)    Foirm Iarrtais (RTF)

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
 --}