Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Neach Rianachd Chùrsaichean air Astar

Tha Sabhal Mòr Ostaig a-nis  a’ sireadh Neach Rianachd Chùrsaichean air Astar.

Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus is e prìomh amas na h-obrach taic rianachd agus chlèireachd a chumail ri Àrd Rianaire nan Cùrsaichean air Astar

Bidh sibh cofhurtail ag obair nar n-aonar, ach fhathast mar phàirt de sgioba. Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig, le deagh sgilean eadar-phearsanta, a bharrachd air sgilean coimpiutaireachd agus rianachd. Bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach.

Bidh an tuarastal air an sgèile J14 – J21, a-rèir eòlas is sgilean

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan - 8 Gearran 2016

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Foirm-iarrtais ri dhol gu obair@smo.uhi.ac.uk


    Tuarisgeul Obrach


    Sònrachadh_Pearsa
 

   Foirm Iarrtais (PDF)

 

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!