Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Oifigear Leasachaidh Alumni

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh neach le sàr sgilean conaltraidh agus eolas air pròiseactan a stiùireadh, airson dreuchd ùr, inntinneach a ghabhail os làimhe, a’ togail dhàimhean ùra eadar a’ Cholaiste agus seann oileanaich.  Bidh an neach soirbheachail cuideachd a’ cumail taic ri obair Urras Leasachaidh na Colaiste agus an sàs ann an togail airgid. 

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan – Dihaoine 29/01/21

Agallamhan: 05/02/21

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Fios mun Dreuchd (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)

 

 

Oifigear Margaideachd is Trusaidh

Tha sinn cuideachd a’ sireadh Oifigear Margaideachd is Trusaidh, a bhios gu mòr an sàs ann an togail ìomhaigh na Colaiste anns na meadhanan sòisealta agus aig tachartasan air feadh na dùthcha.  Bidh an neach seo fìor mhath le òigridh agus air beulaibh dhaoine, le nàdar gu math beothail agus comasach a bhith ag obair ri cinn-ùine agus an prìomhachasan a stiùireadh.

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan – Dihaoine 29/01/21

Agallamhan: 04/02/21

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Fios mun Dreuchd (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!