Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

 

Neach-Fàilteachaidh

Tha beàrn againn an-dràsta airson Neach-Fàilteachaidh. Feumar eòlas san roinn obrach seo, a thuilleadh air deagh sgilean conaltraidh, siostaman rianachd, agus comas prògraman coimpiutaireachd mar Word is Excel a chleachdadh. Bhiodh tu fileanta sa Ghàidhlig gach cuid labhairt, leughadh agus sgrìobhadh agus comasach air Gàidhlig a bhrosnachadh san sgioba. Gheibhear trèanadh slàn.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro Diluain 01.06.2015

 

  Tuairsgeul Obrach.pdf

Foirm_Iarrtais_Obrach.pdf

 

 

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn nan Goireasan airson luchd-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro Diluain 01.06.2015.

 

  Tuairsgeul Obrach.pdf

Foirm_Iarrtais_Obrach.pdf

 

 

Dreuchd Stiùiriche Cùrsa agus Òraidiche Àrd-ìre

Tha Sabhal Mòr Ostaig an-dràsta a’ sireadh thagraichean mu choinneimh Dreuchd Stiùiriche Cùrsa agus Òraidiche Àrd-ìre.  Bhiodh an neach seo os cionn Gàidhlig agus Sgilean Conaltraidh (cùrsa airson fileantaich is luchd-ionnsachaidh adhartach aig ìre na ciad bliadhna) agus cuideachd a’ teagasg mhodalan aig gach ìre de na cùrsaichean fo-cheum Gàidhlig.

Bithear a’ sùileachadh gu bheil tagraichean eòlach agus uidheamaichte ann a bhith a’ teagasg na Gàidhlig agus bidh e na bhuannachd tagraichean a bhith eòlach agus uidheamaichte ann a bhith a’ teagasg chuspairean eile leithid beul-aithris, dualchas agus litreachas na Gàidhlig. Ìre tuarastail: eadar £31k gu £41k.

 Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

Tuairsgeul Obrach.pdf

Sònrachadh Pearsa.pdf

FOIRM_IARRTAIS_OBRACH.pdf

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
 --}