Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Iar-mhanaidsear Aoigheachd

Assistant Hospitality Manager

Tha cothrom obrach air nochdadh a leigeas leis an neach shoirbheachail na sgilean aoigheachd aca a chleachdhadh is a leasachadh. Tha sinn a’ sireadh cuideigin le sàr sgilean rianachd, a bhios a' stiùireadh an ionaid-fàilte is na bùtha agus a’ co-ordanachadh thachartasan is cho-labhairtean. Bidh an neach seo cuideachd a’ cumail taic ris a' Mhanaidsear Aoigheachd a tha os cionn na roinne gu lèir.  ‘S e obair inntinneach, fad na bliadhna a th' ann, le cothromanan airson leasachaidhean a dhèanamh agus trèanadh iomchaidh fhaighinn. 

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro Dhiluain 4 Cèitean.

 Tuairisgeul Obrach.pdf

 Foirm Iarrtais Obrach.pdf

 

 

Prìomh-chòcaire

Head Chef


Tha a’ Cholaiste a’ sireadh Prìomh-chòcaire le sàr sgilean còcaireachd is stiùiridh airson seirbheis bidhe na Colaiste a’ ruith fad na bliadhna. Bidh an neach soirbheachail a’ stiùireadh sgioba còcaireachd a bhios a' frithealadh nan oileanach làn-ùine, muinntir nan co-labhairtean is nan tachartasan sònraichte agus oileanaich nan cùrsaichean goirid.

Mar sin, ‘s e dreuchd fìor chudromach do shoirbheachadh na Colaiste a th’ ann. Cuideachd, bidh miann aig an neach shoirbheachail Gàidhlig a chleachdadh is a bhrosnachadh am measg an sgioba.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro Dhiluain 4 Ceitean.

 Tuairisgeul Obrach.pdf

 Foirm Iarrtais Obrach.pdf

 

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh

Tha sinn cuideachd a' sireadh luchd-taic sgioba-glanaidh ann an Roinn nan Goireasan. Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Foirm Iarrtais ri thilleadh gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

Tuairisgeul Obrach  (doc)

  Foirm Iarrtais (PDF)

 


Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
 --}