Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Gnothaichean Corporra

Tha Sabhal Mòr Ostaig na chompanaidh earranta agus na charthannas, air a riaghladh leis a' Bhòrd Stiùiridh. Tha uallach air a' Bhòrd airson roi-innleachd agus riaghladh na Colaiste. Aig ìre gnìomh, tha mòran dleastanasan a' Bhùird air an riarachadh air Buidheann Stiùiridh na Colaiste, A' Bhòrd Acadaimigeach agus comataidhean eile air feadh na Colaiste.

Poileasaidhean agus Stuthan Laghail

Tha iomadach poileasaidh agus modh-obrach ann aig a bheil buaidh air luchd-obrach agus oileanaich. Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn anns an earrainn air Poileasaidhean agus fo dhuilleagan Achd Saorsa an Fhiosrachaidh

Fios: Cairistiona NicChoinnich runaire@smo.uhi.ac.uk