Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Poileasaidhean

Tha dòighean-obrach agus poileasaidhean na Colaiste gan ath-sgrùdadh agus gan ath-leasachadh mar a chithear gu h-ìosal.

 

Aithisg Co-ionnanachd 2021

Adhartas air Coileanadh Toraidhean Co-ionnanachd 2017-21

Aithisg Àbhaisteachadh Co-ionnanachd 2019

Co-Ionnanachd Chothroman

Pàrantachadh Corporra

Aithisg Pàrantachadh Corporra 2018

Plana Pàrantachadh Corporra

Fiosrachadh Iomadachd Sabhal Mòr Ostaig 2017

 Plana Gnè Sabhal Mòr Ostaig 2017 - 2020

Aithisg Àbhaisteachadh Co-ionnanachd 2017

Adhartas air Coileanadh Toraidhean Co-ionnanachd 2017

Toraidhean Co-ionnanachd SMO 2017-21

Plana-Gaidhlig 2017 - 22

Poileasaidh_Canain

  Ro-innleachd-2017-2022.pdf

   Aithisg Adhartais Cho-ionnanachd 2015

   Aithisg Adhartais Cho-ionnanachd 2013

   Ath-sgrìobhadh gu Aithisg Adhartais Cho-ionnanachd 2013

Bileag Dion Chloinne

Saorsa Fiosrachaidh

Tha Sabhal Mòr Ostaig a' cur roimhe fiosrachadh sam bith a dh'iarras duine fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002 a sgaoileadh thuca. Tha seo a' gabhail a-steach fiosrachadh air mar a tha a' Cholaiste ga riaghladh, a cuid shiostaman agus poileasaidhean. Tha sgeama foillseachaidh na Colaiste gu lèir ri fhaotainn air-loidhne aig: www.smo.uhi.ac.uk/en/foi/

Airson fiosrachadh air poileasaidhean OGE faic: www.uhi.ac.uk/en/about-uhi/governance/policies-and-regulations/policies