Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Catriona NicIain

Stiùiriche Dioplòma anns na Meadhanan Gàidhlig


Tuairisgeul pearsanta

Chuir Catriona seachad ioma bliadhna ag obair anns an meadhanan an dà chuid rèidio is telebhisean mus tàinig i gu Sabhal Mòr Ostaig bho chionn 13 bliadhna. Thairis air na bliadhnaichean bha i ag aithris air rèidio, a' nochdadh air beulaibh aon chamara agus ioma camara, a' rannsachadh, a' riochdachadh agus a' stiùireadh. Chuir i seachad ùine ag obair aig BBC Rèidio nan Gàidheal, STV, companaidhean neo-eisimileach agus Telebhisean Grampian. Tha i fhathast an sàs ann an obair telebhisean na h-ùine fhèin nuair a nochdas an cothrom. Mar is trice 's ann a' leasachadh bheachdan airson phrògraman, a' rannsachadh airson phrògraman agus a' toirt taic a thaobh sgrìobhadh sgriobt a bhios i.

Tha i na stiùiriche cùrsa air an Dioplòma anns na Meadhanan Gàidhlig aig a' Cholaiste. Am measg na tha an sàs na dreuchd tha i a' cur clàr-ama a' chùrsa ri chèile bho bhliadhna gu bliadhna, a' fastadh luchd-teagaisg iomchaidh agus a' dèanamh rianachd a' chùrsa. Tha i an sàs gach seachdain ann an dòigh air choireigin leis na h-oileanaich, a' toirt taic is comhairle nuair a tha fuem air agus tha i a' teagasg nan cuspairean Conaltradh Gàidhlig anns na Meadhanan, Rannsachadh airson Telebhisean agus a' dèanamh beagan cuideachd a thaobh Riochdachadh airson Telebhisean.Tha i a' toirt taic air cùrsaichean eile le bhith a' teagasg pàirt de Chonaltradh anns na Meadhanan, Gàidhlig B1 agus Na Meadhanan 1. Tha i na ball de Chomataidh Deagh-ghnè (QAC) na colaiste.