Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Sheila M Hamilton

Ceannard Seirbheisean Oileanach


Tuairisgeul pearsanta

A’ tabhann taic, fiosrachadh is stiùireadh do dh’oileanaich air cuspairean a dh’fhaodadh buaidh a thoirt air an ionnsachadh aca mar eisimpleir; slàinte is sochairean, cianalas, taic-airgid, sgilean ionnsachaidh, dreuchdan, duilgheadasan pearsanta, ciorram is riatanasan taic a bharrachd is mar sin adhart.
• To offer support, information and guidance to students on subjects which may impact on their studies for example; health and welfare, homesickness, financial support, study skills, careers, personal issues, disability and additional support needs etc.

Tha seo a’ gabhail a-staigh oileanaich a tha air an làraich no air astar, a tha ag ionnsachadh làn-ùine no pàirt-ùine, oileanaich air na cùrsaichean goirid agus oileanaich eadar-nàiseanta.

• This includes students who are on campus and distance learning students, full and part-time students, short course students and international students.

A’ toirt taic do dh’oileanaich bho thrusadh gu ceumnachd agus às dèidh làimhe. A’ toirt taic do dh’oileanaich air post-d, fòn agus aghaidh ri aghaidh mar a tha iomchaidh agus a’ dèileagadh le ceistean ann an ùine reusanta.

• To support students from enquiry to graduation and afterwards. To support students by email, phone and face to face as appropriate and to deal with enquiries within a reasonable time.